1. METRO Bónusz Program

A METRO Bónusz Program (továbbiakban: MBP) a METRO Kereskedelmi Kft. székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3. (továbbiakban: METRO) által vagy nevében működtetett klub, mely minden METRO Kártyabirtokos számára elérhető, ugyanakkor abban a regisztrációs szabályok szerint regisztrált Kártyabirtokosok a mindenkor érvényes Működési Szabályzatban meghatározott feltételek alapján vehetnek részt.

Az MBP-ben résztvevő METRO kártyabirtokosok (továbbiakban: Kártyabirtokos) jogosultak a METRO magyarországi áruházaiban, áruházi kiszállítással, illetve a METRO Max elnevezésű kiszállítási szolgáltatás keretében történő vásárlással, továbbá, amennyiben erre lehetőség van, a METRO szerződéses partnereinél Bónusz pontokat gyűjteni.

Azonos vevőszámhoz tartozó vásárlói kártyák – regisztrációtól függően – külön-külön vesznek részt a pontgyűjtésben. A Kártyabirtokos jogosult az általa gyűjtött pontokat a mindenkori pontbeváltási ajánlatok szerint beváltani árukra, szolgáltatásokra, ajándékokra, kedvezményekre.

METRO Bónusz Program elérhetőségek:

e-mail cím: info@metro.co.hu
fax: +36-1/414/1288
telefonszám: +3623/509050; +3680/509050.
web: www.metrobonusz.hu
levelezési cím: METRO központi ügyfélszolgálat, Budapest, Pf: 400., 1616

Fogalmak:

METRO Bónusz Program: a METRO minden, érvényes vásárlói kártyával rendelkező Vásárlója számára elérhető, regisztrációhoz kötött hűségprogramja.

Kártyabirtokos: az adott Vevőszámhoz tartozó kártya birtokosa, akinek neve a METRO kártyán szerepel.

MBP tag: az MBP-be a 2. pontnak megfelelően regisztrált Kártyabirtokos.

Kártyaszám: a METRO kártyán szereplő egyedi, a kártyabirtokost azonosító 22 jegyű szám.

Vevőszám: az adott METRO vásárlót (vállalkozást), vagy annak egy adott részét (pl. divízió, telephely, üzletág, stb.) a METRO nyilvántartásában egyértelműen azonosító kód.

Bónusz pont: A METRO Bónusz Program keretein belül, az e program működési szabályzata által meghatározott módon gyűjthető és felhasználható, meghatározott értékkel bíró pontok.

Kiemelt termék: A METRO által előzetesen a METRO Mail kiadványokban vagy az MBP-hez kapcsolódó marketing ajánlatokban, egyéb információkban, értesítésekben, hírlevelekben vagy a www.metrobonusz.hu oldalon, illetve a METRO áruházakban megjelölt azon termék, amely vásárlása után a Kártyabirtokosok a termék vásárlása után kapott alap vagy promóciós pontjainak dupla, adott esetben tripla pontértéke kerül a Kártyabirtokos METRO kártyáján jóváírásra.

2. METRO Bónusz Programban való részvétel feltételei

 1. Az MBP-ben a Kártyabirtokosok a www.metrobonusz.hu weboldalon elérhető regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével és weboldalon keresztül történő elküldésével, valamint a METRO Bónusz Program Működési Szabályzatának elfogadásával vehetnek részt
 2. Az MBP-be történő regisztráció feltételei:
  1. A Vevőszámhoz tartozó valamennyi Kártyabirtokosnak rendelkeznie kell érvényes, saját névre szóló, 22 számjegyet tartalmazó kártyaszámú METRO kártyával.
  2. Az MBP-be történő regisztrációval a Kártyabirtokos hozzájárul, hogy:
   1. a számlán, web felületen, e-mailben, hírlevelekben, METRO applikáción és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül információt kapjon a METRO kártya forgalmi adatairól, Bónusz pontegyenlegéről és Bónusz pont forgalmi adatairól,
   2. beválthassa a METRO kártyán nyilvántartott Bónuszpontokat.
  3. Legalább egy, a fentiek szerint a Vásárló képviselője által megjelölt Kártyabirtokos megadja a klubtagsághoz szükséges alábbi adatokat:
   1. Kártyaszám,
   2. Kártyabirtokos kártyán szereplő neve,
   3. E-mail cím*,
   4. Kártyabirtokos olvasható neve,
   5. Kártyabirtokos aláírása.

   *A METRO Bónusz Programban a kapcsolattartás elsődlegesen e-mailben történik, ezért minden Kártyabirtokosnak rendelkeznie kell e-mail címmel, melyet a kapcsolattartás céljára megad. Kártyabirtokos jogosult az értesítések gyakoriságának megjelölésére azzal, hogy ha az értesítés elutasítását nem jelöli meg, akkor havonta kap értesítést. Az e-mail címen keresztül METRO az MBP-hez kapcsolódóan marketing ajánlatokat és egyéb információkat, értesítéseket, hírleveleket juttat el a Kártyabirtokoshoz, melyet a Kártyabirtokos az e-mail cím regisztrációs lapon való megadásával kifejezetten hozzájárul és egyúttal tudomásul vesz.

 1. Amennyiben Kártyabirtokos e-mail címe vagy telefonszáma, illetve bármely további, METRO kártya regisztrációkor megadott adata változik, köteles ezt haladéktalanul jelezni METRO-nak területi képviselőjén vagy a METRO Központi Ügyfélszolgálatán keresztül.
 2. Amennyiben a Kártyabirtokos nem kívánja a MBP-vel kapcsolatos kommunikációt e-mailben folytatni, e-mail címet a regisztráció során nem ad meg, avagy a megadott e-mail címet a későbbiekben törli, ezzel tudomásul veszi, hogy az MBP eseményeiről, a személyes ajánlatokról METRO nem tudja értesíteni. Ebben az esetben az MBP tagság nem jön létre, illetve METRO-nak jogában áll azt a kommunikáció ellehetetlenülésére tekintettel egyoldalúan utólag megszüntetni.
 3. A Kártyabirtokos írásban bármikor megszüntetheti az MBP tagságot. A METRO az erre vonatkozó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül törli az érintett Kártyabirtokos MBP tagságát. Az írásbeli értesítést a METRO Kereskedelmi Kft. címére kell megküldeni (ld. fent, a METRO Bónusz Program elérhetőségeknél), vagy személyesen átadni METRO területi képviselőjének.
 4. A Vevőszám MBP tagsága az alábbi esetekben szűnik meg:
  1. a Kártyabirtokos megszüntette az MBP tagságát;
  2. a Kártyabirtokos megszegi az MBP működési szabályait;
  3. a Kártyabirtokos megtiltja, hogy METRO e-mailen tartsa vele a kapcsolatot;
  4. bármely olyan feltétel bekövetkezte esetén, melynek nyomán a Kártyabirtokos a METRO vásárlási feltételeinek immár nem felel meg, METRO kártyajogosultságát elveszíti.
 5. Az MBP tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg a METRO kártyán regisztrált Bónusz pontok törlésre kerülnek. A Bónusz pontok egy adott személyhez kötődő kedvezmények, így az MBP tagság megszűnésével (társaság megszűnése, törlése, természetes személy halála) a pontok szintén törlődnek, azok átíratása, öröklése nem lehetséges.

3. Regisztráció és tagság

 1. A 2.1. pontban részletezett regisztrációs lap elküldésétől számított 5 munkanapon belül létrejön az az adott Kártyabirtokos MBP tagsága. A Kártyabirtokos a regisztráció során kap egy, a regisztráció során megadott e-mail címét megerősítő e-mailt, majd a 2.1. pontban részletezett regisztrációs folyamat végén kap e-mailt azt megerősítendő, hogy a regisztrációs folyamat maradéktalanul megtörtént, ebben értesíti METRO, mely naptól kezdődően kezdheti meg a Bónusz pontok gyűjtését.
 2. A Kártyabirtokos MBP tagságának érvényessége addig tart, amíg azt vagy a Kártyabirtokos vagy a METRO meg nem szünteti.
 3. A pontgyűjtési periódus a regisztráció fogadásától, de legkorábban 2017. október 3-tól kezdődik és 2018. szeptember 25-ig tart. METRO fenntartja a jogot arra, hogy a Kártyabirtokosok egyidejű értesítése mellett a pontgyűjtési periódus kezdő és befejező időpontját egyoldalúan módosítsa. A Bónusz pontok beváltására a Kártyabirtokos 017. október 18-tól 2018. szeptember 27-ig jogosult. 2018. szeptember 28-án a be nem váltott Bónusz pontok törlésre kerülnek. A ponttörlés végleges, nincs mód a Bónusz pontok újra aktiválására.
 4. Amennyiben a Kártyabirtokos MBP tagsága nem szűnik meg a 2.4., 2.5., 2.6. és 2.7. pontokban foglaltak alapján, az MBP tagság a következő időszakra automatikusan meghosszabbodik. Ebben az esetben nincs szükség a Kártyabirtokos új regisztrációjára, mindössze az adatok frissítésére, amennyiben azokban változás következett be. Amennyiben Kártyabirtokos nem kíván részt venni a következő pontgyűjtési periódusban, úgy ezt az MBP tagság megszüntetésére irányadó módon jelezheti METRO részére (2.5. pont).

4. Pontgyűjtés

 1. A Kártyabirtokos Bónusz pontokat a METRO áruházaiban, áruházi és METRO Max kiszállítás keretében, a regisztrációs lapon megadott Vevőszámhoz tartozó METRO kártyával folytatott vásárlások révén, valamint – amennyiben e lehetőség biztosított, a megjelölt feltételek szerint – a METRO szerződéses partnereinél szerezhet.
 2. Kártyabirtokosnak nem kell külön pontgyűjtő kártyát kiváltania és magával hoznia, a Bónusz pontok külön kártya nélkül, a regisztrációs lapon megadott Vevőszámhoz tartozó METRO kártyával folytatott vásárlások révén gyűjthetőek és beválthatóak.
 3. Amennyiben Kártyabirtokos nem hozza magával METRO kártyáját áruházi vásárláskor, az adott vásárlás esetén nincs lehetőség Bónusz pontok gyűjtésére, utólag Bónusz pontok jóváírására.
 4. A Bónusz pontok csak magyarországi vásárlásokkal gyűjthetők, és csak Magyarországon válthatók be.
 5. Kártyabirtokos minden vásárláskor ún. alappontokat és promóciós pontokat gyűjthet, kivéve: nagytételű vásárlások (nagytételű vásárlásnak minősül az egy napon, egy Vevőszámon összesen nettó 550.000 Ft összegű vásárlás, azonos típusú termékből), autópálya matrica, göngyöleg, mobiltelefon feltöltés, ajándékutalvány, melyek vásárlása után Bónusz pont nem jár.
 6. Promóciós pontok nem akciós vagy nem egyedi áras (egyedi ár az akciós és nem akciós polci, vagy katalógusban megjelenített ártól eltérő vevőspecifikus vételár) termékek vásárlása esetén gyűjthetők: nem akciós vagy nem egyedi áras termékek vételára után bruttó 500,- Ft-onként 2 pont jár.
 7. Az alappontok minden egyéb termék vásárlása esetén gyűjthetők, bruttó 500.-Ft-onként 1 pont értékben.
 8. Kiemelt termékek vásárlása esetén – a METRO erre vonatkozó előzetes tájékoztatása alapján – termék vásárlása után kapott alap vagy promóciós pontjainak dupla, adott esetben tripla pontértéke kerül a Kártyabirtokos METRO kártyáján jóváírásra. A kiemelt termékajánlatokat nem biztosítja a METRO az MBP teljes pontgyűjtési időszaka alatt.
 9. Nem jár pont a bruttó 500,- Ft-ot el nem érő összértékű vásárlások után.
 10. A METRO az MBP tagok METRO kártyáira legalább egy órával a vásárlásról szóló számla kiállítását követően feltölti a vásárlásnak megfelelő Bónusz pontokat (alap- és promóciós pontok).
 11. Az aktuális Bónusz pontegyenlegről Kártyabirtokosok a METRO áruházak vevőbejáratán, területi képviselőjüknél, telefonon a METRO Központi Ügyfélszolgálatán valamint a honlapon (www.metrobonusz.hu) kaphatnak információt (ld. fent, a METRO Business Klub elérhetőségeknél).
 12. A Kártyabirtokos a METRO áruház vevőszolgálatán, kiszállítás esetén a rendelésfelvevő munkatárstól kérheti Bónusz pontegyenlegének kinyomtatott példányát.
 13. Ha Kártyabirtokosnak a kapott Bónusz pontokkal kapcsolatban kifogása, észrevétele van, Kártyabirtokos jogosult a pontkiadás felülvizsgálatát kérni a vásárlást követő 30 naptári napon belül területi képviselőjénél, vagy a METRO Központi Ügyfélszolgálatán keresztül.
 14. Amennyiben a Kártyabirtokos a megvásárolt terméket – amelyért pontokat kapott – visszahozza METRO részére, az adott termék vásárlása által gyűjtött pontok levonásra kerülnek a Bónusz pontegyenlegéből.
 15. Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett METRO fenntartja a jogot a pontgyűjtési szabályok megváltoztatására.
 16. A szabálytalanul szerzett Bónusz pontok letilthatóak. Szabálytalanság esetén METRO fenntartja a jogot a Vevőszám MBP-ből való kizárására.

5. Bónusz pontok beváltása

 1. A Bónusz pontok – a www.metrobonusz.hu oldalon szereplő leírásnak megfelelően – beválthatók csak pontért elérhető termékekre, szolgáltatásokra, kedvezményekre, vagy pontért és pénzért elérhető termékekre, szolgáltatásokra, kedvezményekre az aktuális ajánlatok szerint.
 2. A pontért vagy pontért és pénzért elérhető termékekről, szolgáltatásokról Kártyabirtokos a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusból, időszakos ajánlatokból, illetve a Kártyabirtokosoknak e-mailen eljuttatott egyedi ajánlatokból tájékozódhat.
 3. A fentieken túl Kártyabirtokos beválthatja pontjait a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusának ajánlataira a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusában megjelölt pontértéken.
 4. Amennyiben Kártyabirtokos nem hozza magával METRO kártyáját áruházi vásárláskor, nincs lehetőség a pontok beváltására.
 5. A Bónusz pontok készpénzre nem válthatók. A már beváltott pontok nem válthatóak vissza Bónusz pontokra. METRO fenntartja a jogot, hogy pontbeváltásra jogosító minimális pontszámot határozzon meg.

METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógus, egyedi ajánlatok

 1. A METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusa a www.metrobonusz.hu oldalon érhető el, emellett a METRO fenntartja a jogot, hogy más felületen is kommunikálja az MBP tagok számára elérhető termékek listáját vagy azok egy részét.
 2. A pontbeváltó katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a készlet erejéig érhetőek el. Készlethiány esetén METRO jogosult azonos pontértékű helyettesítő terméket felajánlani vagy kiszállítani, melyet a Kártyabirtokos jogosult visszautasítani. Ebben az esetben a már leszámlázott, de visszautasított helyettesítő termék pontértéke a sérülésmentes, hibátlan és sértetlen csomagolású helyettesítő termék átvételét és átvizsgálását követő 3 munkanapon belül jóváírásra kerül a Kártyabirtokos METRO kártyájának Bónusz pontegyenlegén. A katalógusban, egyedi ajánlatokban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek. A termékek egy része azonnal elvihető az áruházi, vagy a kiszállítás készletéből, a többi termék a katalógusban megjelölt időpontban, várhatóan 1 héten belül érhető el.
 3. A Bónusz pontok termékre történő beváltása – a www.metrobonusz.hu oldalon szereplő leírásnak megfelelően – a METRO áruházak kasszájánál történik. Kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartozó Kártyabirtokosok a rendelésfelvevőnél is kérhetik Bónusz pontjaik beváltását.
 4. Kiszállítási szerződéssel rendelkező MBP tag a regisztrációkor megadott e-mail címéről küldött levélben a METRO áruházi kiszállításon keresztül, illetve a METRO Max rendelésfelvevő munkatársánál is kezdeményezheti a Bónusz pontok beváltását. Az e-mailben a Kártyabirtokos METRO kártyaszáma, METRO kártyán szereplő neve kötelezően feltüntetendő.
 5. A termékekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási feltételekre a mindenkor érvényes jogszabályi előírások vonatkoznak.
 6. Jótállási körbe tartozó termékek garanciális meghibásodása esetén az MBP tag bármelyik magyarországi METRO áruházba visszaviheti a terméket, a METRO illetékes munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.
 7. Kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartozó MBP tag a regisztrációkor megadott e-mail címéről küldött levélben a rendelésfelvevőnél írásban is kezdeményezheti a garanciális meghibásodás miatti visszaszállítást. Az e-mailben az MBP tag METRO kártyaszáma, METRO kártyán szereplő neve kötelezően feltüntetendő.
 8. Amennyiben a METRO nem tudja a sérült, hibás terméket kicserélni készlethiány miatt, és a termék ára visszafizetésre kerül, akkor a jóváíró számla kiállításával egyidejűleg a Bónusz pontok a Bónusz pontegyenlegen jóváírásra kerülnek.
 9. A termékek és szolgáltatások pontértéke és vételára eltérhet kiszállítás esetén és áruházban történő beváltáskor. Kiszállítást igénybe vevő MBP tag is dönthet úgy, hogy a METRO áruházban váltja be pontjait. Pontbeváltó katalógus termékkiszállítási ajánlat azoknak az MBP tagoknak érhető el, akik kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartoznak.
 10. Negatív pontegyenleg nem engedélyezett.
 11. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy a katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a pontbeváltási időtartam alatt folyamatosan elérhetőek legyenek. METRO-nak nem áll módjában felelősséget vállalni, amennyiben valamely termék vagy szolgáltatás beszállítója visszalép a programban való részvételtől, változtatja, megszünteti szolgáltatását, terméke gyártását, importálását, szállítási késedelembe esik, vagy megváltoztatja a szállítási feltételeket.
 12. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy az MBP tagok részére megfelelő alternatív ajánlatok, illetve helyettesítő termékek álljanak rendelkezésre.

6. Egyéb rendelkezések

 1. Az MBP tagsági jogosultság nem ruházható át, készpénzre nem átváltható, nem ajándékozható el, jutalomként vagy díjként nem ajánlható fel harmadik személynek.
 2. METRO nem tartozik felelősséggel az MBP tag felé termékkel, szolgáltatással kapcsolatos bármilyen közvetlen vagy következményi kár esetében, sérülés vagy bármilyen költség esetén, amely a MBP-vel kapcsolatban merült fel, beleértve az ügyfélszolgálat vagy weboldal üzemeltetését, és/vagy egyéb feltételekért vagy kedvezmények elutasításáért, ha ez a veszteség, kár vagy költség hanyagságból következett be, vagy olyan okból, amelyre a METRO-nak vagy partnereinek nincs ellenőrzési jogköre.
 3. Amennyiben METRO bármely alkalmazottja a jelen Működési Szabályzattal ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül a Működési Szabályzat módosításának.

7. Az MBP tagok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

 1. Az MBP tagok által a regisztrációs lapon megadott személyes adatokat (a továbbiakban: törzsadatok), a METRO Bónusz Programban való részvétel során megadott és keletkező adatokat, valamint a kártyaszámon végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók) a METRO kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel.
 2. METRO az MBP működtetése során a személyes adatok feldolgozására – a hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával – megbízhat más vállalkozást, vagy bevonhat más vállalkozást. A megbízott nevéről és adatairól METRO írásban tájékoztatja az MBP tagokat.
 3. A METRO által megvalósított adatkezelés és –feldolgozás célja:
  1. az MBP működtetése,
  2. az MBP tagok és az MBP, illetve utóbbi szerződéses partnerei közötti kapcsolat koordinálása,
  3. információnyújtás az MBP tagok részére a MBP programjairól és aktivitásairól, valamint az MBP által közvetített üzleti lehetőségekről,
  4. a Bónusz pontokkal kapcsolatos és egyéb reklamációs ügyek rendezése,
  5. piackutatás,
  6. az MBP tagok vásárlási (szolgáltatás igénybevételi) szokásainak – az MBP tagok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő – kiértékelése, az MBP tagok hatékonyabb tájékoztatása a MBP által bevezetett új üzleti lehetőségekről.
 1. A regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (törzsadatait), illetve a ponttranzakciós adatokat a METRO kezelje, és azokat feldolgozza, illetve az adatok feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe, valamint az adatokat harmadik félnek piackutatási célból átadja. A Kártyabirtokosok törzs- és ponttranzakciós adatai – a mindenkor érvényes törvényi előírások betartása mellett – a METRO székhelyén, illetve a megbízott adatfeldolgozók METRO által jóváhagyott működési helyén kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Az adatok kizárólag a METRO illetékes munkatársai, valamint a megbízott adatfeldolgozók munkavállalói részére hozzáférhetőek, titoktartási kötelezettség mellett. A Vevőszámhoz tartozó ponttranzakciós adatatok a METRO, valamint a Webimpact Kft. (2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 10.) által kerülnek feldolgozásra.
 2. A METRO az MBP tagok adatait kizárólag az MBP működésének időtartama alatt tárolja, kezeli, továbbítja, kivéve azon törzsadatokat, melyeket az MBP tag üzleti kapcsolattartás céljára a METRO részérére megadott. Az MBP tagok ponttranzakciós-, valamint a fenti kategóriába nem tartozó törzsadatait az MBP tagnak az MBP-ben való részvétele, illetve magának a MBP-nek a megszűnése napjától számított 6 hónap leteltével a METRO törli.

9. Záró rendelkezések

 1. A jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a METRO Általános Vásárlási Feltételei, valamint a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.
 2. METRO fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit az MBP tagok előzetes, írásbeli értesítése mellett módosítsa.
 3. A jelen Működési Szabályzat 2017. október 3. napjától hatályos.

METRO Kereskedelmi Kft.

×

Tisztelt Vásárlóink!

A METRO Bónusz program 2018.09.28-án lezárult.

Hamarosan új programmal, és új ajánlatokkal jelentkezünk, kérjük látogasson el honlapunkra később.

Üdvözlettel:
METRO