A METRO Bónusz Program (továbbiakban: MBP) a METRO Kereskedelmi Kft. székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3. (továbbiakban: METRO) által vagy nevében működtetett klub, mely minden METRO Kártyabirtokos számára elérhető, ugyanakkor abban a regisztrációs szabályok szerint regisztrált Kártyabirtokosok a mindenkor érvényes Működési Szabályzatban meghatározott feltételek alapján vehetnek részt.

Az MBP-ben résztvevő METRO kártyabirtokosok (továbbiakban: Kártyabirtokos) jogosultak a METRO magyarországi áruházaiban, áruházi kiszállítással, illetve a METRO Max elnevezésű kiszállítási szolgáltatás keretében történő vásárlással, továbbá, amennyiben erre lehetőség van, a METRO szerződéses partnereinél Bónusz pontokat gyűjteni.

Azonos vevőszámhoz tartozó vásárlói kártyák – regisztrációtól függően – külön-külön vesznek részt a pontgyűjtésben. A Kártyabirtokos jogosult az általa gyűjtött pontokat a mindenkori pontbeváltási ajánlatok szerint beváltani árukra, szolgáltatásokra, ajándékokra, kedvezményekre.

 

METRO Bónusz Program elérhetőségek:

e-mail cím: info@metro.co.hu
fax: +36-1/414/1288
telefonszám: +3623/509050; +3680/509050.
web: www.metrobonusz.hu
levelezési cím: METRO központi ügyfélszolgálat, Budapest, Pf: 400., 1616

 

Fogalmak:

 METRO Bónusz Program: a METRO minden, érvényes vásárlói kártyával rendelkező Vásárlója számára elérhető, regisztrációhoz kötött hűségprogramja.

Kártyabirtokos: az adott Vevőszámhoz tartozó kártya birtokosa, akinek neve a METRO kártyán szerepel.

MBP tag: az MBP-be a 2. pontnak megfelelően regisztrált Kártyabirtokos.

Kártyaszám: a METRO kártyán szereplő egyedi, a kártyabirtokost azonosító 22 jegyű szám.

Vevőszám: az adott METRO vásárlót (vállalkozást), vagy annak egy adott részét (pl. divízió, telephely, üzletág, stb.) a METRO nyilvántartásában egyértelműen azonosító kód.

Bónusz pont: A METRO Bónusz Program keretein belül, az e program működési szabályzata által meghatározott módon gyűjthető és felhasználható, meghatározott értékkel bíró pont.

Kiemelt termék: A METRO által előzetesen, a METRO Mail kiadványokban vagy az MBP-hez kapcsolódó marketing ajánlatokban, egyéb információkban, értesítésekben, hírlevelekben vagy a www.metrobonusz.hu oldalon, illetve a METRO áruházakban megjelölt azon termék, amely vásárlása után a Kártyabirtokosok a termék vásárlása után kapott alap vagy promóciós pontjainak dupla, adott esetben tripla pontértéke kerül a Kártyabirtokos METRO kártyáján jóváírásra.

 

1.    METRO Bónusz Programban való részvétel feltételei

 

 1. Az MBP-ben a Kártyabirtokosok a metrobonusz.huweboldalon elérhető regisztrációs lap hiánytalan kitöltésével és weboldalon keresztül történő elküldésével, valamint a METRO Bónusz Program Működési Szabályzatának elfogadásával vehetnek részt
 2. Az MBP-be történő regisztráció feltételei:
  1. A Vevőszámhoz tartozó valamennyi Kártyabirtokosnak rendelkeznie kell érvényes, saját névre szóló, 22 számjegyet tartalmazó kártyaszámú METRO kártyával.
  2. Az MBP-be történő regisztrációval a Kártyabirtokos hozzájárul, hogy:
   1. a számlán, web felületen, e-mailben, pontértesítő levelekben, METRO applikáción és egyéb kommunikációs csatornákon keresztül információt kapjon a METRO kártya forgalmi adatairól, Bónusz pontegyenlegéről és Bónusz pont forgalmi adatairól,
   2. beválthassa a METRO kártyán nyilvántartott Bónuszpontokat.
  3. Legalább egy, a fentiek szerint a Vásárló képviselője által megjelölt Kártyabirtokos megadja a klubtagsághoz szükséges alábbi adatokat:
   1. Kártyaszám,
   2. Kártyabirtokos kártyán szereplő neve,
   3. E-mail cím*,
   4. Kártyabirtokos olvasható neve,
   5. Kártyabirtokos aláírása.

*A METRO Bónusz Programban a kapcsolattartás elsődlegesen e-mailben történik, ezért minden Kártyabirtokosnak rendelkeznie kell e-mail címmel, melyet a kapcsolattartás céljára megad. Kártyabirtokos jogosult az értesítések gyakoriságának megjelölésére azzal, hogy ha az értesítés elutasítását nem jelöli meg, akkor havonta kap értesítést. Az e-mailben küldött levelekről Klubtag bármikor leiratkozhat az ügyfélszolgálat részére küldött levélben (info@metro.co.hu) Az e-mail címen keresztül METRO az MBP-hez kapcsolódóan marketing ajánlatokat és egyéb információkat, értesítéseket, hírleveleket csak akkor juttat el a Kártyabirtokoshoz, ha a Kártyabirtokos az e-mail cím regisztrációs lapon való megadásával ehhez kifejezetten hozzájárul.

 1. Amennyiben Kártyabirtokos e-mail címe vagy telefonszáma, illetve bármely további, METRO kártya regisztrációkor megadott adata változik, köteles ezt haladéktalanul a METRO-nak területi képviselőjén vagy a METRO Központi Ügyfélszolgálatán keresztül írásban – az erre a célra rendszeresített a cégjegyzésre jogosult által aláírt változásbejelentő lapon –jelezni.
 2. Amennyiben a Kártyabirtokos nem kívánja a MBP-vel kapcsolatos kommunikációt e-mailben folytatni, e-mail címet a regisztráció során nem ad meg, avagy a megadott e-mail címet a későbbiekben törli, ezzel tudomásul veszi, hogy az MBP eseményeiről, a személyes ajánlatokról METRO nem tudja értesíteni. Ebben az esetben az MBP tagság nem jön létre, illetve METRO-nak jogában áll azt a kommunikáció ellehetetlenülésére tekintettel egyoldalúan utólag megszüntetni.
 3. A Kártyabirtokos írásban bármikor megszüntetheti az MBP tagságot. A METRO az erre vonatkozó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül törli az érintett Kártyabirtokos MBP tagságát. Az írásbeli értesítést a METRO Kereskedelmi Kft. címére kell megküldeni (ld. fent, a METRO Bónusz Program elérhetőségeknél), vagy személyesen átadni METRO területi képviselőjének.
 4. A Vevőszám MBP tagsága az alábbi esetekben szűnik meg:
  1. a Kártyabirtokos megszüntette az MBP tagságát;
  2. a Kártyabirtokos megszegi az MBP működési szabályait;
  3. a Kártyabirtokos megtiltja, hogy METRO e-mailen tartsa vele a kapcsolatot;
  4. bármely olyan feltétel bekövetkezte esetén, melynek nyomán a Kártyabirtokos a METRO vásárlási feltételeinek immár nem felel meg, METRO kártyajogosultságát elveszíti.
 5. Az MBP tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg a METRO kártyán regisztrált Bónusz pontok törlésre kerülnek. A Bónusz pontok egy adott személyhez kötődő kedvezmények, így az MBP tagság megszűnésével (társaság megszűnése, törlése, természetes személy halála) a pontok szintén törlődnek, azok átíratása, öröklése nem lehetséges.

 

2. Regisztráció és tagság

 

 1. Az 1.2.1. pontban részletezett regisztrációs lap elküldésétől számított 5 munkanapon belül létrejön az adott Kártyabirtokos MBP tagsága. A Kártyabirtokos a regisztráció során kap egy, a regisztráció során megadott e-mail címét megerősítő e-mailt, majd az 1.2. pontban részletezett regisztrációs folyamat végén kap e-mailt azt megerősítendő, hogy a regisztrációs folyamat maradéktalanul megtörtént, ebben értesíti METRO, mely naptól kezdődően kezdheti meg a Bónusz pontok gyűjtését.
 2. A Kártyabirtokos MBP tagságának érvényessége addig tart, amíg azt vagy a Kártyabirtokos vagy a METRO meg nem szünteti.
 3. A pontgyűjtési periódus a regisztráció fogadásától, de legkorábban 2018. december 3-tól kezdődik és 2019. június 24-ig tart. METRO fenntartja a jogot arra, hogy a Kártyabirtokosok egyidejű értesítése mellett a pontgyűjtési periódus kezdő és befejező időpontját egyoldalúan módosítsa. A Bónusz pontok beváltására a Kártyabirtokos 2018. december 03-tól 2019. június 27-ig jogosult. 2019. Június 28-án a be nem váltott Bónusz pontok törlésre kerülnek. A ponttörlés végleges, nincs mód a Bónusz pontok újra aktiválására. A program időszak – és ezzel együtt a pontgyűjtés – a METRO általi közzétételben foglaltak szerinti időintervallumban működik, az időtartam leteltét követően nem indul automatikusan újra.
 4. Amennyiben a Kártyabirtokos MBP tagsága nem szűnik meg az 1.6 pontban foglaltak alapján, az MBP tagság a következő, METRO által meghirdetett időszakra automatikusan meghosszabbodik. Ebben az esetben nincs szükség a Kártyabirtokos új regisztrációjára, mindössze az adatok frissítésére, amennyiben azokban változás következett be. Amennyiben Kártyabirtokos nem kíván részt venni a következő pontgyűjtési periódusban, úgy ezt az MBP tagság megszüntetésére irányadó módon jelezheti METRO részére (1.6. pont).

 

3. Pontgyűjtés

 

 1. A Kártyabirtokos Bónusz pontokat a METRO áruházaiban, áruházi és METRO Max kiszállítás keretében, a regisztrációs lapon megadott Vevőszámhoz tartozó METRO kártyával folytatott vásárlások révén, valamint – amennyiben e lehetőség biztosított, a megjelölt feltételek szerint – a METRO szerződéses partnereinél szerezhet.
 2. Kártyabirtokosnak nem kell külön pontgyűjtő kártyát kiváltania és magával hoznia, a Bónusz pontok külön kártya nélkül, a regisztrációs lapon megadott Vevőszámhoz tartozó METRO kártyával folytatott vásárlások révén gyűjthetőek és beválthatóak.
 3. Amennyiben Kártyabirtokos nem hozza magával METRO kártyáját áruházi vásárláskor, az adott vásárlás esetén nincs lehetőség Bónusz pontok gyűjtésére, utólag Bónusz pontok jóváírására.
 4. A Bónusz pontok csak magyarországi vásárlásokkal gyűjthetők, és csak Magyarországon válthatók be.
 5. Kártyabirtokos minden vásárláskor ún. Bónuszpontokat gyűjthet, kivéve: nagytételű vásárlások (nagytételű vásárlásnak minősül az egy napon, egy Vevőszámon összesen nettó 550.000 Ft összegű vásárlás, azonos típusú termékből), autópálya matrica, göngyöleg, mobiltelefon feltöltés, ajándékutalvány, melyek vásárlása után Bónusz pont nem jár.
 6. METRO bónusz pontok nem akciós vagy nem egyedi áras (egyedi ár az akciós és nem akciós polci, vagy katalógusban megjelenített ártól eltérő vevőspecifikus vételár) termékek vásárlása esetén bruttó 500,- Ft-onként 2 pont jár. Minden egyéb termék vásárlása esetén, bruttó 500.-Ft-onként 1 pont gyűjthető.
 7. Kiemelt termékek vásárlása esetén – a METRO erre vonatkozó előzetes tájékoztatása alapján – termék vásárlása után kapott alap vagy promóciós pontjainak dupla, adott esetben tripla pontértéke kerül a Kártyabirtokos METRO kártyáján jóváírásra. A kiemelt termékajánlatokat nem biztosítja a METRO az MBP teljes pontgyűjtési időszaka alatt.
 8. Nem jár pont a bruttó 500,- Ft-ot el nem érő összértékű vásárlások után.
 9. A METRO az MBP tagok METRO kártyáira legalább egy órával a vásárlásról szóló számla kiállítását követően feltölti a vásárlásnak megfelelő Bónusz pontokat (alap- és promóciós pontok).
 10. Az aktuális Bónusz pontegyenlegről Kártyabirtokosok a METRO áruházak vevőbejáratán, területi képviselőjüknél, valamint a honlapon (metrobonusz.hu) kaphatnak információt (ld. fent, a METRO Business Klub elérhetőségeknél).
 11. A Kártyabirtokos a METRO áruház vevőszolgálatán, kiszállítás esetén a rendelésfelvevő munkatárstól kérheti Bónusz pontegyenlegének kinyomtatott példányát.
 12. Ha Kártyabirtokosnak a kapott Bónusz pontokkal kapcsolatban kifogása, észrevétele van, Kártyabirtokos jogosult a pontkiadás felülvizsgálatát kérni a vásárlást követő 30 naptári napon belül területi képviselőjénél, vagy a METRO Központi Ügyfélszolgálatán keresztül.
 13. Amennyiben a Kártyabirtokos a megvásárolt terméket – amelyért pontokat kapott – visszahozza METRO részére, az adott termék vásárlása által gyűjtött pontok levonásra kerülnek a Bónusz pontegyenlegéből.
 14. Kártyabirtokosok egyidejű tájékoztatása mellett METRO fenntartja a jogot a pontgyűjtési szabályok megváltoztatására.
 15. A szabálytalanul szerzett Bónusz pontok letilthatóak. Szabálytalanság esetén METRO fenntartja a jogot a Vevőszám MBP-ből való kizárására.

 

4. Bónusz pontok beváltása

 

 1. A Bónusz pontok – a metrobonusz.huoldalon szereplő leírásnak megfelelően – beválthatók csak pontért elérhető termékekre, szolgáltatásokra, kedvezményekre, vagy pontért és pénzért elérhető termékekre, szolgáltatásokra, kedvezményekre az aktuális ajánlatok szerint.
 2. A pontért vagy pontért és pénzért elérhető termékekről, szolgáltatásokról Kártyabirtokos a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusból, időszakos ajánlatokból, illetve a Kártyabirtokosoknak e-mailen eljuttatott egyedi ajánlatokból tájékozódhat.
 3. A fentieken túl Kártyabirtokos beválthatja pontjait a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusának ajánlataira a METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusában megjelölt pontértéken.
 4. Amennyiben Kártyabirtokos nem hozza magával METRO kártyáját áruházi vásárláskor, nincs lehetőség a pontok beváltására.
 5. A Bónusz pontok készpénzre nem válthatók. A már beváltott pontok nem válthatóak vissza Bónusz pontokra. METRO fenntartja a jogot, hogy pontbeváltásra jogosító minimális pontszámot határozzon meg.

 

METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógus, egyedi ajánlatok

 

 1. A METRO Bónusz Program pontbeváltó katalógusa a metrobonusz.huoldalon érhető el, emellett a METRO fenntartja a jogot, hogy más felületen is kommunikálja az MBP tagok számára elérhető termékek listáját vagy azok egy részét.
 2. A pontbeváltó katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a készlet erejéig érhetőek el. Készlethiány esetén METRO jogosult azonos pontértékű helyettesítő terméket felajánlani vagy kiszállítani, melyet a Kártyabirtokos jogosult visszautasítani. Ebben az esetben a már leszámlázott, de visszautasított helyettesítő termék pontértéke a sérülésmentes, hibátlan és sértetlen csomagolású helyettesítő termék átvételét és átvizsgálását követő 3 munkanapon belül jóváírásra kerül a Kártyabirtokos METRO kártyájának Bónusz pontegyenlegén. A katalógusban, egyedi ajánlatokban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek. A termékek egy része azonnal elvihető az áruházi, vagy a kiszállítás készletéből, a többi termék a katalógusban megjelölt időpontban, várhatóan 1 héten belül érhető el.
 3. A Bónusz pontok termékre történő beváltása – a metrobonusz.huoldalon szereplő leírásnak megfelelően – a METRO áruházak kasszájánál történik. Kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartozó Kártyabirtokosok a rendelésfelvevőnél is kérhetik Bónusz pontjaik beváltását.
 4. Kiszállítási szerződéssel rendelkező MBP tag a regisztrációkor megadott e-mail címéről küldött levélben a METRO áruházi kiszállításon keresztül, illetve a METRO Max rendelésfelvevő munkatársánál is kezdeményezheti a Bónusz pontok beváltását. Az e-mailben a Kártyabirtokos METRO kártyaszáma, METRO kártyán szereplő neve kötelezően feltüntetendő.
 5. A termékekkel kapcsolatos szavatossági és jótállási feltételekre a mindenkor érvényes jogszabályi előírások vonatkoznak.
 6. Jótállási körbe tartozó termékek garanciális meghibásodása esetén az MBP tag bármelyik magyarországi METRO áruházba visszaviheti a terméket, a METRO illetékes munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.
 7. Kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartozó MBP tag a regisztrációkor megadott e-mail címéről küldött levélben a rendelésfelvevőnél írásban is kezdeményezheti a garanciális meghibásodás miatti visszaszállítást. Az e-mailben az MBP tag METRO kártyaszáma, METRO kártyán szereplő neve kötelezően feltüntetendő.
 8. Amennyiben a METRO nem tudja a sérült, hibás terméket kicserélni készlethiány miatt, és a termék ára visszafizetésre kerül, akkor a jóváíró számla kiállításával egyidejűleg a Bónusz pontok a Bónusz pontegyenlegen jóváírásra kerülnek.
 9. A termékek és szolgáltatások pontértéke és vételára eltérhet kiszállítás esetén és áruházban történő beváltáskor. Kiszállítást igénybe vevő MBP tag is dönthet úgy, hogy a METRO áruházban váltja be pontjait. Pontbeváltó katalógus termékkiszállítási ajánlat azoknak az MBP tagoknak érhető el, akik kiszállítási szerződéssel rendelkező Vevőszámhoz tartoznak.
 10. Negatív pontegyenleg nem engedélyezett.
 11. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy a katalógusban, egyedi ajánlatokban szereplő termékek a pontbeváltási időtartam alatt folyamatosan elérhetőek legyenek. METRO-nak nem áll módjában felelősséget vállalni, amennyiben valamely termék vagy szolgáltatás beszállítója visszalép a programban való részvételtől, változtatja, megszünteti szolgáltatását, terméke gyártását, importálását, szállítási késedelembe esik, vagy megváltoztatja a szállítási feltételeket.
 12. METRO mindent megtesz annak érdekében, hogy az MBP tagok részére megfelelő alternatív ajánlatok, illetve helyettesítő termékek álljanak rendelkezésre.

 

5. Egyéb rendelkezések

 

 1. Az MBP tagsági jogosultság nem ruházható át, készpénzre nem átváltható, nem ajándékozható el, jutalomként vagy díjként nem ajánlható fel harmadik személynek.
 2. METRO nem tartozik felelősséggel az MBP tag felé termékkel, szolgáltatással kapcsolatos bármilyen közvetlen vagy következményi kár esetében, sérülés vagy bármilyen költség esetén, amely a MBP-vel kapcsolatban merült fel, beleértve az ügyfélszolgálat vagy weboldal üzemeltetését, és/vagy egyéb feltételekért vagy kedvezmények elutasításáért, ha ez a veszteség, kár vagy költség hanyagságból következett be, vagy olyan okból, amelyre a METRO-nak vagy partnereinek nincs ellenőrzési jogköre.
 3. Amennyiben METRO bármely alkalmazottja a jelen Működési Szabályzattal ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül a Működési Szabályzat módosításának.

6. A Klubtagok adatainak kezelése, tárolása, feldolgozása, továbbítása, védelme

 

A Klubtagok által a regisztráció során megadott személyes adatokat (a továbbiakban: törzsadatok), a METRO Bónusz Programban való részvétel során megadott és keletkező adatokat, valamint a kártyaszámon végrehajtott pontműveleteket (a továbbiakban: ponttranzakciók) a METRO kezeli és dolgozza (dolgoztatja) fel. Az adatkezelés jogalapja a regisztráció során megadott adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a regisztrációt követően gyűjtött pont és egyéb adatok tekintetében a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

METRO a METRO Bónusz Program működtetése során a személyes adatok feldolgozására – a hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával – megbízhat, vagy bevonhat más vállalkozást. A megbízott nevéről és adatairól a www.metro.hu/adatvedelem és a www.metrobonusz.hu oldalakon tájékoztatja a Klubtagokat.A METRO által megvalósított adatkezelések

 

 1. METRO Bónusz Programba történő regisztráció

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés célja: METRO Bónusz Program keretein belül a Program tagjainak kedvezményeket biztosítunk. A Program tagjait nyilvántartjuk, kezeljük a Program során szerzett kedvezményeiket, azok beváltását.

Az adatkezelés időtartama: A METRO az METRO Bónusz Program tagok Programmal kapcsolatos adatait kizárólag az METRO Bónusz Program működésének időtartama alatt tárolja, kezeli, továbbítja, kivéve azon törzsadatokat, melyeket az METRO Bónusz Program tag üzleti kapcsolattartás céljára a METRO részérére megadott.

Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk (1) bekezdés e) pontja

Adatfeldolgozó:        WEBIMPACT Informatikai, Kommunikációs és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 10., cégjegyzékszám: 11 09 014341, Adószám: 14472109-2-11)

 

 1. METRO Bónusz Program résztvevője által gyűjtött pontok nyilvántartása, beváltása

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, pontegyenleg

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Az adatkezelés célja: METRO Bónusz Program keretein belül a Program tagjainak pontegyenlegét nyilvántartjuk, a beváltás okán nyomon követjük annak változását.

Az adatkezelés időtartama: A METRO az METRO Bónusz Program tagok Programmal kapcsolatos adatait kizárólag az METRO Bónusz Program működésének időtartama alatt tárolja, kezeli, továbbítja, kivéve azon törzsadatokat, melyeket az METRO Bónusz Program tag üzleti kapcsolattartás céljára a METRO részérére megadott. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük.

Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk (1) bekezdés e) pontja

Adatfeldolgozó:        WEBIMPACT Informatikai, Kommunikációs és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 10., cégjegyzékszám: 11 09 014341, Adószám: 14472109-2-11)

 

 1. METRO Bónusz Program tagjai részére hírlevél küldése

 

Amennyiben szeretne, feliratkozhat hírlevelünkre weboldalunkon (https://www.metro.hu/szolgaltatasok/hirlevel-feliratkozas) az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével vagy a www.metrobonusz.hu oldalon az erre a célra létrehozott jelölőnégyzet bebipálásával. Ha kitölti a regisztrációs űrlapot és rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait vagy a vevőként történő regisztrációjakor hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk az Ön számára, e-mailt fog kapni tőlünk az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás véglegesítéséhez a kapott e-mailben található „feliratkozás megerősítése” linkre kell kattintani. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek az Ön e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja. A hírlevelek küldéséhez az optivo® broadmailt használjuk. Az optivo® broadmail az optivo GmbH (Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország) szolgáltatása. Amikor Ön megnyit egy hírlevelet, egy ún. követőkód („tracking pixel”) kerül alkalmazásra. Ez a következő adatokat menti az optivo® broadmailben: e-mail cím, hírlevél, megnyitás dátuma és időpontja. A hírleveleinkben található linkek nyomon követési információkat tartalmaznak, melyek segítségével megállapíthatjuk, hogy különösen mely linkek érdekelték Önt, amelyekre rákattintott. A nyomon követési link segítségével a következő adatok tárolása történik az optivo® broadmailben: e-mail cím, hírlevél, link, dátum és idő. Az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevél alján. Amennyiben Ön leiratkozik, személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyes adatainak törlését követően nem fog tőlünk több hírlevelet vagy kupont kapni.

 

 1. METRO Bónusz Program tag által tett panaszok kezelése

 

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, termék megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, termék ára), termékről készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés

Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama:

 • számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,
 • írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,
 • panaszkönyvben tett bejegyzés a bejegyzés napjától számított 5 év,
 • szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év,
 • ügyfélszolgálat által felvett hangfelvételt a felvétel napjától számított 5 évig őrizzük.

 

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk(1) bek. e.) pontja

 

 1. Klubtagok vásárlási (szolgáltatás igénybevételi) szokásainak kiértékelése

 

A kezelt adatok köre: pontszám, vásárolt termékek, vásárlás helye, pontok alapján beváltott termékek

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek, GDRP 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Az adatkezelés célja: az érintett részére személyre szabott tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés időtartama: A METRO az METRO Bónusz Program tagok Programmal kapcsolatos adatait kizárólag az METRO Bónusz Program működésének időtartama alatt tárolja, kezeli, továbbítja, kivéve azon törzsadatokat, melyeket az METRO Bónusz Program tag üzleti kapcsolattartás céljára a METRO részérére megadott.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes

Adattovábbítás: A METRO düsseldorfi központja (Metro-stasse 1. 40235 Düsseldorf, Németország) részére, tekintettel arra, hogy itt üzemel a METRO adattárház.

Adattovábbítás jogalapja: GDPR 49. cikk(1) bek. e.) pontja

 

Kiértékelés módszere: Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, elégedettségi felmérés, profilozás és marketing

 

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeli üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, vásárlói visszajelzések felmérését), az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos áruk ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet nyilvános forrásokból gyűjtünk össze, például telefonkönyvek, nyilvános cégadatbázisok. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges a szolgáltatásaink és az ügyfélkapcsolat javításához. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy többet megtudjunk érdeklődési köréről és igényeiről. Az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, a Vevő Hangja felmérés, a vevői elégedettség felmérések, továbbá a profilalkotás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek, továbbá visszajelzése alapján fejleszthessük szolgáltatásunk színvonalát, és hogy kínálatunk minél jobban illeszkedjen vevőink igényeihez. A regisztrációs űrlapon megadott, valamint az üzleti kapcsolat során összegyűjtött személyes adatok hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából feldolgozásra kerülnek. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjünk a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján. Az e-mail hírlevelünk – amennyiben Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz – olyan nyomkövetési képpontot tartalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy megnyitotta-e a hírlevelet, és mely ajánlatok voltak érdekesek az Ön számára. A következő adatokat gyűjtjük: e- mail cím, a hírlevél tartalma, amelyet elküldtünk Önnek, a hírlevélben szereplő ajánlatokra történő kattintás, a megnyitás időpontja. A piackutatást kizárólag az Ön hozzájárulásával és az Ön által megadott csatornán keresztül végezzük. Ezek az adatkezelések tehát az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat az adatvedelem@metro.co.hu email címen, vagy telefonos elérhetőségén, 06-23/508-366, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Felhasználóinkat a következő jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
 • Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
 • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR vagy Info tv. rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az adatok kezelésével kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.metro.hu/adatvedelem oldalon talál.

 

7. Záró rendelkezések

A jelen Részvételi Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a METRO Általános Vásárlási Feltételei, valamint a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadók.

METRO fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Működési Szabályzat rendelkezéseit a Klubtagok előzetes, írásbeli értesítése mellett módosítsa.

 

A jelen Működési Szabályzat 2018. december 3. napjától hatályos.

 

METRO Kereskedelmi Kft.

×

Tisztelt Vásárlóink!

A METRO Bónusz program 2019.06.27-én lezárult.

Hamarosan új programmal, és új ajánlatokkal jelentkezünk, kérjük látogasson el honlapunkra később.

Üdvözlettel:
METRO